Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Βαθμοί Προστασίας IP

Οι βαθμοί (κώδικες) προστασίας IP και η επιπρόσθετη προστασία προσώπων κατά IEC/ΕΝ 60529

Τι είναι ο βαθμός προστασίας IPXX
Οι μέχρι τώρα γνωστοί βαθμοί (κώδικες) για εξωτερικές επιρροές (στερεών και υγρών),  καθορίζονται από τον δείκτη IP (InternationalProtection) και συμπληρώνονται από δυο πρόσθετα γράμματα, έτσι ώστε να λαμβάνουν τη γενική μορφή του σχήματος: 


 
Όπως είναι γνωστό, ο δείκτης προστασίας IP, ο οποίος καθορίζεται από τους κανονισμούς ΕΝ 60529, χαρακτηρίζεται από δυο αριθμούς, που με τη σειρά τους σχετίζονται με εξωτερικές επιρροές, έτσι ώστε:
-  ο πρώτος αριθμός από το 0 μέχρι 6, να παρέχει την προστασία ενάντια στην διείσδυση στερεών σωματιδίων, ενώ
ο δεύτερος αριθμός από το 0 μέχρι 8, να παρέχει την προστασία ενάντια στην διείσδυση υγρών.
Οι διάφορες περιπτώσεις του βαθμού προστασίας των διάφορων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών, από την διείσδυση στερεών σωματιδίων και υγρών, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
1οςαριθμός
  Δοκιμασία προστασίας από στερεά σωματίδια
  2οςαριθμός
  Δοκιμασία προστασίας από υγρά
ΙΡ0xΚαμιά προστασία
IPx0
  Καμιά προστασία

ΙΡ1x
Προστασία από εισχώρηση μεγάλων σωμάτων διαμέτρου 50mm IP x1
IPx1

Προστασία από σταγόνες νερού

ΙΡ2x
Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 12,5mm
IPx2
Προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 15 μοίρες

ΙΡ3x
Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 2,5mm
IPx3
Προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 60 μοίρες

ΙΡ4x
Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 1,0mm
IPx4
Προστασία από υγρό εκτοξευόμενο από οποιαδήποτε διεύθυνση

ΙΡ5x
Προστασία από εισχώρηση σκόνης σε τέτοια ποσότητα
ώστε να προκαλέσει δυσλειτουργία του εξοπλισμού

IPx5
Προστασία από νερό εκτοξευόμενο υπό πίεση

ΙΡ6x
Πλήρης προστασία από εισχώρηση σκόνης
IPx6
Προστασία από νερό εκτοξευόμενο
υπό υψηλή πίεση ή από συνθήκες που συναντώνται σε κατάστρωμα πλοίου

 

 

IPx7
Προστασία από ασυνεχή βύθιση σε νερό

 

 

IPx8
Προστασία από συνεχή βύθιση σε νερό υπό συγκεκριμένη πίεση

Το πρώτο πρόσθετο γράμμα προσδίδει στοιχεία για την προστασία των προσώπων ενάντια στην πρόσβαση στα επικίνδυνα μέρη του ηλεκτρικού εξοπλισμού (προστασία επαφών), και περιγράφεται στον πίνακα:
  1ο πρόσθετο (προαιρετικό) γράμμα
  AΠροστασία από προσέγγιση με το χέρι
  BΠροστασία από προσέγγιση με το δάχτυλο
  CΠροστασία από προσέγγιση με σύρμα ή εργαλείο διαμέτρου 2,5 mm
  DΠροστασία από προσέγγιση με σύρμα ή αγωγό διαμέτρου 1 mm

Το δεύτερο συμπληρωματικό γράμμα προσδίδει στοιχεία και ειδικές πληροφορίες που αφορούν το υλικό, και περιγράφεται στον πίνακα:
 
  2ο συμπληρωματικό (προαιρετικό) γράμμα
   HΣυσκευές υψηλής τάσης

M
Δοκιμασμένος για τα επιβλαβή αποτελέσματα που μπορεί να προέλθουν από την είσοδο του νερού όταν είναι τα στρεφόμενα μέρη του εξοπλισμού (π.χ. ο στροφέας μιας περιστρεφόμενης μηχανής) βρίσκονται σε κίνηση

S
Δοκιμασμένος για τα επιβλαβή αποτελέσματα που μπορεί να προέλθουν από την είσοδο του νερού όταν τα στρεφόμενα μέρη του εξοπλισμού (π.χ. ο στροφέας μιας περιστρεφόμενης μηχανής) βρίσκονται σε στάση

W
Συσκευές κατάλληλες για  χρήση υπό ειδικές καιρικές συνθήκες οι οποίες απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά προστασίας που αφορούν τις διαδικασίες λειτουργίες τους
 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.