Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Τεχνικές Πληροφορίες Κλιματιστικών

Ενδεικτικός πίνακας συσχέτισης BTU ανά m2 δωματίου

Προσοχή σε μια συνηθισμένη παρανόηση. Αν το κλιματιστικό είναι μικρής ισχύος συγκριτικά με το χώρο, τότε θα είναι ανεπαρκές για τη βέλτιστη ψύξη ή θέρμανσή του, ενώ θα λειτουργεί συνεχώς σε μεγάλη ένταση, αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος και την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης. Από την άλλη, αν το κλιματιστικό έχει υπερβολικά μεγάλη ισχύ, τότε θα αναγκαζόμαστε να το ενεργοποιούμε και να το απενεργοποιούμε σε ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα, με αποτέλεσμα την ενεργοβόρο λειτουργία από πλευράς κατανάλωσης. Συνεπώς, η άποψη ότι το κλιματιστικό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από πλευράς BTU, αποτελεί ανακρίβεια.

Στη χώρα μας εδώ και χρόνια υπάρχει εντονότερη ζέστη για μεγαλύτερα διαστήματα, άρα για τη μέγιστη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας, θα ήταν θεμιτό η κλιματιστική μονάδα που θα επιλέξουμε να είναι λίγο πιο ισχυρή, ώστε να μη λειτουργεί το μηχάνημα στα όρια του. Άλλωστε, οι ενδεικτικές τιμές των κατασκευαστών στον πίνακα κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και δεν υπολογίζουν συνήθως τις πιθανές ιδιαιτερότητες ενός δωματίου ή κάποιας κατοικίας.

Αυτό που προκύπτει από τον παραπάνω εμπειρικό κανόνα, είναι ότι η ισχύς συνιστάται να αυξηθεί στις εξής περιπτώσεις:

 • Εάν το δωμάτιο είναι ηλιόλουστο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ή είναι ρετιρέ, υπολογίζουμε αύξηση περίπου 10% στα απαιτούμενα BTU
 • Εάν στο χώρο υπάρχει ηλεκτρική κουζίνα ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα, υπολογίζουμε αύξηση κατά 4.000 BTU
 • Εάν κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού στο χώρο υπάρχουν συνεχώς περισσότερα από δύο άτομα, υπολογίζουμε αύξηση κατά 600 BTU ανά άτομο
Εύρος εμβαδού δωματίου m2
Προτεινόμενα BTU
9 - 13
7.000
13 - 18
9.000
18 - 25
12.000
25 - 30
14.000
30 - 35
16.000
35 - 40
18.000
40 - 45
20.000
45 - 55
22.000
55 - 65
24.000


Δώστε βάρος στις ακριβείς τιμές BTU των κλιματιστικών, καθώς υπάρχει περίπτωση να διαφέρουν από τις ονομαστικές ανά κατασκευαστή. Για παράδειγμα, υπάρχουν κλιματιστικά 12.000 BTU που αποδίδουν παραπάνω έως και 13.500 BTU στην ψύξη ή αντίστροφα, λιγότερα BTU στη θέρμανση.

Τα προηγούμενα χρόνια τα κλιματιστικά διακρίνονταν σε inverter και on/off. Τα on/off φορητά κλιματιστικά λειτουργούν με σταθερό ρυθμό μέχρι να επικρατήσουν οι επιθυμητές συνθήκες και στη συνέχεια σταματούν, έως ότου οι συνθήκες αποκλίνουν από το επιθυμητό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι συγκριτικά με ένα inverter κλιματιστικό, που δουλεύει σταθερά με μεταβλητό ρυθμό, το on/off απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να επιτύχει τις επιθυμητές συνθήκες. Άρα, μπορεί να είναι μια φθηνότερη λύση κατά την αγορά του, η οποία ίσως αποδειχθεί πολύ ακριβότερη κατά τη λειτουργία του. Να σημειωθεί ότι πλέον, η τεχνολογία on/off διατίθεται ως επιλογή μόνο στα φορητά κλιματιστικά.

Ενεργειακή κλάση (Δείκτες SEER και SCOP)

Οι περισσότερες οικιακές συσκευές που θα βρούμε στην αγορά (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες κ.λ.π.) κατηγοριοποιούνται σε ενεργειακές κλάσεις, κάτι που ισχύει και για τα κλιματιστικά μηχανήματα. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση την ενεργειακή τους απόδοση, δηλαδή το ωφέλιμο ποσό ενέργειας που ελευθερώνουν στο χώρο σε σχέση με αυτό που καταναλώνουν. Η ενεργειακή κλάση μετριέται σε μια χρωματική κλίμακα επτά βαθμίδων από Α+++ έως G, με την κλάση Α+++ να είναι η αποδοτικότερη, ενώ αντίθετα η κλάση G, η ελάχιστα αποδοτική.


Μέχρι πρότινος η κατηγοριοποίηση στις ενεργειακές κλάσεις για τα κλιματιστικά γινόταν με βάση δύο δείκτες, το βαθμό ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης (COP) και το βαθμό ενεργειακής απόδοσης ψύξης (EER). Οι δύο δείκτες υπολογίζονται διαιρώντας την αποδιδόμενη ενέργεια (θέρμανσης ή ψύξης) προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, με τις υψηλές τιμές του εκάστοτε δείκτη να αντικατοπτρίζουν καλύτερα επίπεδα απόδοσης.


Ωστόσο, με βάση τη νεότερη νομοθεσία της Ε.Ε. η οποία εφαρμόστηκε στο πλαίσιο παραγωγής και χρήσης λιγότερο ενεργοβόρων και ρυπογόνων κλιματιστικών μηχανημάτων, οι παραπάνω δείκτες αντικαταστάθηκαν από νέους δείκτες απόδοσης για τα κλιματιστικά. Οι δύο νέοι δείκτες ψύξης και θέρμανσης SEER και SCOP, απεικονίζουν πιο αντικειμενικά την πραγματική ενεργειακή απόδοση των κλιματιστικών μονάδων. Συγκεκριμένα, η βασική διαφορά από τους προγενέστερους είναι ότι κατά τον υπολογισμό τους λαμβάνουν υπόψη την παράμετρο της εποχικότητας και της ετήσιας λειτουργίας του μηχανήματος.


Ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης θέρμανσης (SCOP) και ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης ψύξης (SEER) αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την περίοδο θέρμανσης ή ψύξης αντίστοιχα. Υπολογίζονται διαιρώντας την ετήσια απαιτούμενη θέρμανση ή ψύξη με την ετήσια καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχα. Ο δείκτης SCOP υπολογίζεται με κριτήριο τις ετήσιες μετρήσεις θερμοκρασίας που έχουν ληφθεί σε τρεις ξεχωριστές κλιματικές ζώνες (Ψυχρή, Μέση, Θερμή). Αντίθετα, ο συντελεστής SEER υπολογίζεται με βάση τις ετήσιες μετρήσεις θερμοκρασίας, που έχουν ληφθεί μόνο στη μέση κλιματική ζώνη. Όσο πιο ψηλός είναι ο εκάστοτε δείκτης, τόσο πιο αποδοτικό είναι το μηχάνημα.


Στην αγορά κυκλοφορούν και μοντέλα τα οποία παρήχθησαν πριν τη θέσπιση της εν λόγω νομοθεσίας και συνοδεύονται μόνο από τους συντελεστές COP και ΕΕR, άρα δείχνουμε προσοχή κατά την επιλογή μας.


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διάκριση των κλιματιστικών σε ενεργειακές κλάσεις με βάση τις εποχικές ενεργειακές αποδόσεις ψύξης και θέρμανσης.


Κλάση Ενεργειακής ΑπόδοσηςSEERSCOP
A+++SEER ≥ 8,50
SCOP ≥ 5,10
A++6,10 ≤ SEER ≤ 8,50
4,60 ≤ SCOP ≤ 5,10
A+5,60 ≤ SEER ≤ 6,10
4,00 ≤ SCOP ≤ 4,60
A5,10 ≤ SEER ≤ 5,60
3,40 ≤ SCOP ≤ 4,00


Το γεγονός ότι ένα κλιματιστικό έχει ενεργειακή κλάση "Α+" στη λειτουργία της ψύξης, δε συνεπάγεται κατ' ανάγκη ότι έχει την ίδια ενεργειακή κλάση κατά τη λειτουργία της θέρμανσης. Για αυτό, είναι σημαντικό να μελετάμε και την ενεργειακή ετικέτα της μονάδας που μας ενδιαφέρει, όπου αναγράφονται ξεχωριστά οι αποδόσεις για ψύξη - θέρμανση.

Ενεργειακή ετικέτα

Για την πληρέστερη ενημέρωσή μας κατά την αγορά ενός κλιματιστικού μηχανήματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., οι κατασκευαστές οφείλουν να εκδίδουν την ανανεωμένη ενεργειακή ετικέτα της κάθε μονάδας, παρέχοντας πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε μηχανήματος. Η παρακάτω εικόνα περιγράφει τα βασικότερα χαρακτηριστικά που θα δούμε πάνω στην ετικέτα και αξίζει να έχουμε υπόψη μας πριν την αγορά οποιουδήποτε κλιματιστικού: 1. Επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή

 2. Ενεργειακή κατάταξη για τη λειτουργία ψύξης

 3. SEER: Εποχιακός συντελεστής ενεργειακής απόδοσης ψύξης

 4. Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας (dΒ)

 5. Ισχύς θορύβου εξωτερικής μονάδας (dΒ)

 6. Αναγνωριστικό μοντέλου κλιματιστικής μονάδας

 7. Ενεργειακή κατάταξη για τη λειτουργία θέρμανσης σε διάφορες κλιματικές ζώνες

 8. SCOP: Εποχιακός συντελεστής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης

 9. Ευρωπαϊκός χάρτης χωρισμένος σε 3 διαφορετικές κλιματικές ζώνες

Το ίδιο κλιματιστικό μηχάνημα μπορεί να έχει διαφορετική ενεργειακή απόδοση ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία λειτουργεί και συνεπώς να υπάγεται σε διαφορετική ενεργειακή κλάση. Να σημειωθεί ότι η αναγραφή του δείκτη SCOP στην ενεργειακή ετικέτα είναι υποχρεωτική για την περίπτωση της μέσης κλιματικής ζώνης και προαιρετική για την ψυχρή και τη θερμή. Η Ελλάδα ανήκει στη θερμή κλιματική ζώνη.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.