Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Πιστοποιήσεις EUROVENT - ENERGYSTAR

EUROVENT

Τι είναι η Πιστοποίηση Eurovent;

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα, ο οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων κλιματισμού ακολουθούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και έχει δημιουργήσει έναν αληθινό οδηγό επιδόσεων των προϊόντων. Ιδρύθηκε το 1958 και από τότε αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς παγκοσμίως για την πιστοποίηση συστημάτων HVAC επιβλέποντας τη βαθμολόγηση των επιδόσεων σε προϊόντα κλιματισμού και ψύξης. Για να κερδίσει ένα προϊόν τη σφραγίδα πιστοποίησης του Eurovent είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από έλεγχο ανεξάρτητης αρχής και ότι έχει αξιολογηθεί με ακρίβεια. ‘Ένα πιστοποιημένο κατά Eurovent κλιματιστικό θα αποδίδει εγγυημένα αυτά που αναγράφει ο κατασκευαστής του.Το 2014, ο ‘Eurovent’ ξεκίνησε την πιστοποίηση και για την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων VRF.

Οφέλη του Eurovent για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές:

Για τους καταναλωτές:

Οι τελικοί χρήστες είναι σίγουροι ότι ο εξοπλισμός που έχουν αγοράσει θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού, το κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος δηλώνεται σωστά και ως εκ τούτου, το παρεχόμενο προϊόν θα αντιστοιχεί με την αρχική επένδυση.

Σε ένα μη πιστοποιημένο προϊόν , ο κατασκευαστής μπορεί να έχει απόκλιση απόδοσης +15% , και άλλο τόσο να προσθέσει ο έμπορος που το εισάγει. Οπότε ουσιαστικά ένα κλιματιστικό απόδοσης 12.000 btu/h στην πραγματικότητα να είναι 9.000 btu/h και ένα δυναμικότητας 9.000 btu/h πραγματικά να αποδίδει για 7.000 btu/h. Οπότε και οι αντίστοιχες ηλεκτρικές καταναλώσεις θα είναι 30% υψηλότερες.

Για τους κατασκευαστές:

Για τους κατασκευαστές, η Πιστοποίηση Eurovent διαμορφώνει συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού, επί ίσοις όροις και βάσει συγκρίσιμων στοιχείων. Τέλος, η εικόνα και η ακεραιότητα του συνόλου του κλάδου θα βελτιωθεί και θα δημιουργηθεί μια καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των κατασκευαστών και των τεχνικών προδιαγραφών.

Ποιοι έχουν την συγκεκριμένη πιστοποίηση;

Η πλειονότητα των κλιματιστικών που εμπορεύεται η εταιρία μας διαθέτουν πιστοποίηση Eurovent. Πιο συγκεκριμένα, τα κλιματιστικά των εταιριών Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Samsung, Toshiba, LG, Daikin, Haier, Fujitsu & Midea διαθέτουν στην πλειονότητα της γκάμας τους πιστοποιημένα μηχανήματα, από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent, και οι αποδόσεις τους είναι εγγυημένες.


ENERGY STAR


"Energy Star" για προϊόντα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Δημιουργήθηκε το 1992 στις Η.Π.Α. και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 για να προσδιορίζει τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2, που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπεύθυνη για την λειτουργία του Προγράμματος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά αποκλειστικά σε συσκευές, προσδιορίζοντας εκείνες που ανταποκρίνονται σε ορισμένα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας. Η πιστοποίηση Energy Star αναφέρεται σε γραφειακό εξοπλισμό ενεργειακής απόδοσης (χαμηλής κατανάλωσης) όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, συσκευές φαξ, φωτοαντιγραφικές συσκευές, σαρωτές κλπ. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου μια γραφειακή συσκευή να λάβει την ετικέτα Energy Star περιγράφονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 381/26 – 28.12.2006)

Από το 1995, τα προϊόντα εξοπλισμού γραφείου στην Ιαπωνία που είναι σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ενεργειακής αποδοτικότητας πιστοποιούνται με διεθνές λογότυπο Energy Star, που προκύπτει από συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας (METI) και του U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Μέχρι τώρα, οι κατασκευαστές μπορούσαν να δηλώνουν οι ίδιοι τη συμμόρφωσή τους με αυτές τις προδιαγραφές. Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του Energy Star, το πρόγραμμα άλλαξε φέτος και απαιτεί την πιστοποίηση από εργαστήρια που αναγνωρίζονται από το ΕΡΑ. Η ενέργεια που καταναλώνεται από το προϊόν κατά τη χρήση αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τον κύκλο ζωής του.

 


Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.