Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ

Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ [2018]

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Επιλεξιμότητα Κατοικίας

 • Χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.
 • Υφίσταται Νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Έχει καταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

ΚατηγορίαΑτομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»Βασικό Ποσοστό ΕπιχορήγησηςΑύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνοΜέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1Έως 10.000Έως 20.00060%5%70%
2> 10.000 έως 15.000> 20.000 έως 25.00050%5%70%
3> 15.000 έως 20.000> 25.000 έως 30.00040%5%70%
4> 20.000 έως 25.000> 30.000 έως 35.00035%5%70%
5> 25.000 έως 30.000> 35.000 έως 40.00030%5%50%
6> 30.000 έως 35.000> 40.000 έως 45.00025%5%50%
7> 35.000 έως 40.000> 45.000 έως 50.0000%0%0%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Στο Νέο Πρόγραμμα ΔΕΝ είναι είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου για τη συμμετοχή, αφού ο ωφελούμενος μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο με ίδια κεφάλαια.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης
 • Τοποθέτηση Θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει:

 • Να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
 • Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 40% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορές Ι & ΙΙ του πίνακα.
 • Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 70% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες
Κατηγορίες/Υποκατηγορίες ΠαρεμβάσεωνΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m²)
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m² . K)]
III
2 ≤ U < 3,2U < 2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο370440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα300350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Παράθυρο470540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα390440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Παράθυρο250270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα180240
1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)*135155
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλό (Σύστημα Κουτί-Ρολο ή Εξώφυλλο)** ****140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης ** ****25
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Θερμική Αντίσταση R[(m².K)/W]
0,9 < R ≤ 1,8R > 1,8
2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος4448
2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη1725
2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα4555
2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα2925
 • * Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης.
 • ** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος)
 • *** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2)
 • **** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(€/μονάδα)
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ Ισχύς P(kW)
IIIIIIIVVVIVIIVII
P≤88 < P ≤ 1212 < P ≤ 2020 < P ≤ 3535 < P ≤ 5050 < P ≤ 100100 < P ≤ 200P > 200
3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου4.5006.4008.30011.00014.50021.500
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου2.5003.5005.90011.00015.50020.800
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55°C)5.7006.6009.40013.70022.80025.000
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας4.9006.1009.10013.30023.10025.000
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)14.10021.00025.000
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*6.9007.2009.40013.20025.000
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split)
για θέρμανση/ ψύξη χώρου **
(Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)
P ≤ 2.62.6 < P ≤ 3.5P > 3.5 
8501.1002.000 
3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης ***700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ 
4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****
1.100€ ανά αίτηση
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****
3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** ****
10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία
4.Δ Αντλία θερμότητας***1.500€ ανά αίτηση
 • * Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV.
 • ** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων
 • *** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι
 • **** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 25,000€ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) ανά αίτηση
 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 250 €/m² επιφάνειας κύριας χρήσης, όπως προκύπτει από το Ε9.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Κωδικοί Πρόσβασης στην εφαρμογή του TaxisNet
 • Πρόσφατη εκκαθαρισμένη δήλωση Ε1
 • Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Ε1 και Ε9, πρέπει να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου και να προκύπτει η χρήση ως κύρια κατοικία του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας / αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο με το οποίο προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.
 • Συμβόλαιο ακινήτου / συναίνεση των συγκύριων
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.Θα πρέπει να υλοποιείται η πρώτη από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο ΠΕΑ.
 • Για πολυκατοικίες: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, ορισμός εκπροσώπου της πολυκατοικίας και εξουσιοδότηση του για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.