Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Όροι χρήσης & Όροι Αγορών


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

To www.panelektriki.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προιόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. . Οι κάτωθι όροι και προυποθέσεις θα εφαρμοσθούν για την χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.panelektriki.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που αναγράφονται χωρίς καμιά εξαίρεση:

1) Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί  τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών  από το ηλεκτρονικό  κατάστημα αφού βεβαίως ενημερώσει τους καταναλωτές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

2) Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.  ΔΕΝ ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται κατά την καταχώρηση των δεδομένων στις ηλεκτρονικές σελίδες.

 

3) Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.  ΔΕΝ ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που θα δημιουργηθούν από την εκτέλεση ή όχι των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης της για κάθε αιτία.

 

4) Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.  ΔΕΝ ευθύνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναγράφονται στις ηλεκτρονικές σελίδες , αλλά υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τον καταναλωτή.

 

5) Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ.) είτε ανήκουν στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. , είτε η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.  έχει την άδεια χρήσης αυτών.

 

Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.  απαγορεύεται.

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

§1 Εύρος εφαρμογής

§2 Στοιχεία πωλητή

§3 Κατάρτιση της πώλησης

§4 Διαθεσιμότητα αγαθών

§5 Παράδοση προϊόντος: Παραλαβή από κατάστημα / Αποστολή στον τόπο επιλογής του πελάτη

§6 Πληρωμή

§7 Διατήρηση κυριότητας

§8 Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες - καταναλωτές

§9 Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

§10 Δικαιώματα καταναλωτών - Ευθύνη - Ανωτέρα Βία

§11 Αξιώσεις για ελαττώματα

§12 Τελικές διατάξεις

1§ Εύρος εφαρμογής

 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα προϊόντα από τη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.  από το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.panelektriki.gr.

 

§2 Στοιχεία πωλητή

 

Ο πωλητής του καταναλωτή είναι η Εταιρεία :

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. , με ΑΦΜ 800632110 και ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, με έδρα Κειριαδών 159 - Αθήνα, ΤΚ 118 53, Α.Ε Γ.Ε.ΜΗ.: 133111801000 , Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου 299310 .

 

§3 Κατάρτιση της πώλησης

 

Μόλις πατηθεί το κουμπί «Παραγγελία », ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι του και απαιτείται να συμφωνήσει και να αποδεχτεί την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών.

 

§4 Διαθεσιμότητα αγαθών

 

(1) Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. – www.panelektriki.gr επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο αγοραστής.

 

(2) Αναφορικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών για το εάν και κατά ποιο χρόνο τα προϊόντα θα γίνονται διαθέσιμα και κατά συνέπεια, θα είναι δυνατή η παράδοσή τους.

 

§5 Παράδοση προϊόντος :

 

 Α. Παραλαβή από κατάστημα

 

Στην περίπτωση που το προϊόν επιλέγεται από τον πελάτη προς παραλαβή από το φυσικό κατάστημα κατόπιν επιλογής του πελάτη, ο πελάτης θα ενημερώνεται για το πότε η παραγγελία είναι έτοιμη προς παραλαβή στο κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός 10 ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής.

 

Για την παραλαβή της παραγγελίας, εφ΄οσον η παραγγελία έχει εξοφληθεί προ της παραλαβής (είτε με κατάθεση στους λογαριασμούς των τραπεζών είτε με πιστωτική κάρτα) ο πελάτης θα επιδεικνύει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο πελάτης δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. – www.panelektriki.gr αναφέροντας τα στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει. Επισημαίνεται, ότι, καθώς μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς  με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν εντός 10 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. – www.panelektriki.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. – www.panelektriki.gr με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διενεργήσει ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος. 

 

 Β. Αποστολή στον τόπο επιλογής του πελάτη

 

(1) Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων και τα έξοδα παράδοσης αναγράφονται και στη σχετική ένδειξη σε κάθε προϊόν.

 

(2) Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνει η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. – www.panelektriki.gr πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 10:00 έως τις 18:00.

 

Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Κυριακές και αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

 

(3) Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες).

 

Έξοδα παράδοσης

 

(1) Παραλαβή από το κατάστημα δωρεάν.

 

(2) Αποστολές προϊόντων εντός Αθηνών-Πειραιώς (δικτύου), περιχώρων:

 

  α) Παραγγελία αξίας μέχρι 100 ευρώ επιβάρυνση 5 ευρώ

 

  β) Παραγγελία αξίας άνω των 100 ευρώ δωρεάν

 

     Εξαιρούνται ογκώδη προϊόντα (π.χ. μεγάλα ψυγεία, ντουλάπες ψυγεία) που θα χρειαστεί να παραδοθούν σε ορόφους εκτός ισογείου, θα χρειαστεί ανυψωτικό κυρίως για την ασφαλή παράδοση του προϊόντος.

 

(3) Αποστολές σε περιοχές εκτός Αθηνών – Πειραιώς (δικτύου), προαστίων εντός Αττικής:

 

 α) Παραγγελία αξίας μέχρι 100 ευρώ επιβάρυνση 5 ευρώ.

 

 β) Παραγγελία αξίας άνω των 100 ευρώ επιβάρυνση 24 ευρώ.

 

     Εξαιρούνται πάλι τα ογκώδη προϊόντα.

 

(4) Αποστολές προϊόντων εκτός Αττικής υπόκεινται σε χρεώσεις και επιβαρύνονται ανάλογα με την περιοχή και το Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής.

 

 

§6 Πληρωμή

 

(1) Όλες οι τιμές στο www.panelektriki.gr είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α..

 

(2) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται, ήτοι με αντικαταβολή, με πιστωτική κάρτα, με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

(3) Στις περιπτώσεις που ο πελάτης έχει επικοινωνήσει ο ίδιος με τη γραμμή επικοινωνίας πελατών προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά δια μέσου του υπαλλήλου του τηλεφωνικού κέντρου ολοκληρώνοντας ο τελευταίος αντ’ αυτού την παραγγελία διαδικτυακά, μόνο η αντικαταβολή είναι δυνατή ως τρόπος πληρωμής.

 

(4) Συναλλαγές με παραλαβή από το κατάστημα διενεργούνται με μετρητά, πιστωτική κάρτα, τραπεζική επιταγή.

 

(5) Συναλλαγές πάνω από 500 € δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ποσού άνω των 500,00€, η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. δεν εγγυάται την εντός 2 εργασίμων ημερών (βάσει ΠΟΛ. 1216/01.10.2014) κατάθεση μετρητών άνω των 500,00 € για λογαριασμό του πελάτη.

 

(6) Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρεί κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. – www.panelektriki.gr, αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής. Γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες MasterCard, Visa.

(7) Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με ηλεκτρονική τραπεζική κατάθεση μέσω ενός εκ των συνεργαζομένων με τη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο διατηρεί η τελευταία τραπεζικό λογαριασμό (ήτοι Eurobank Ergasias AE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ - βλ. πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών στους τρόπους πληρωμής), η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποστολή παράλληλα με την εμφάνιση του τραπεζικού εμβάσματος στο οποίο έχει προβεί ο πελάτης στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 1-3 εργάσιμες ημέρες). Αν δεν πραγματοποιηθεί η κατάθεση εντός 7 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων, αφορούν στα τραπεζικά ιδρύματα και όχι στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε..

 

(8) Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από τη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

§7 Διατήρηση κυριότητας

 

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

 

§8 Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες - καταναλωτές

 

Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.

 

§9 Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

 

(1) Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. Η μη εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης αναφέρεται κατωτέρω στον αριθμ.2. Η μείωση της αξίας των αγαθών αναφέρεται κατωτέρω στον αριθμ.3.

 

Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013).

 

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :

 

Με συστημένη επιστολή προς τη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, Κειριαδών 159 - Τ.Κ. 118 53 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@panelektriki.gr. ή με φαξ στο: 2103416554.

 

Ή μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.  στη γραμμή επικοινωνίας πελατών ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 210 3471636.

 

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λαμβάνετε επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης. Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη με συνεργαζόμενο μεταφορέα της  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. ή αποστέλλονται με μεταφορέα της επιλογής του στη διεύθυνση: Κειριαδών 159, Αθήνα. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιστρέψει το προϊόν ο ίδιος προσωπικά και ενώπιον του φυσικού καταστήματος  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε..

 

Συνέπειες υπαναχώρησης:

 

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, καθώς και οι τυχόν καρποί που απορρέουν από αυτή την απομείωση, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των προϊόντων με τρόπο άλλο πλην εκείνο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

 

Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι συνεργάτη μεταφοράς της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε., επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος (βλ. κατωτέρω στον παρόντα όρο, αριθμ.3), για την διαπίστωση της οποίας η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. καταβεβλημένων εξόδων παράδοσης, τιμήματος) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

 

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 

- Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

 

- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση (π.χ. κλιματιστικά), η θέση σε λειτουργία (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια ρούχων/πιάτων).

 

- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

 

- Στις περιπτώσεις που τα παραδιδόμενα προϊόντα είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.

 

- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. ξυριστικές/αποτριχωτικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, μαγειρικά σκεύη κ.λπ.).

 

(3) Μείωση αξίας προϊόντος

 

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη  λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ.:

 

- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%.

 

- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κ.λ.π.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 10%.

 

- Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενά τους (όπως γυαλιά 3D, ακουστικά, βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.

 

(4) Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε., ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση  αξίας του προϊόντος κ.λ.π.).

 

$10 Δικαιώματα καταναλωτών – Ευθύνη - Ανωτέρα Βία

 

(1) Τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης - εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες - το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση - εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα - λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη  διάταξη  περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν.

 

(2) Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης, αποκλείονται. Ιδία δε, αποκλείονται αξιώσεις για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

 

(3) Αποκλείεται κάθε αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης πάσης φύσεως και νομικής βάσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

 

§11 Αξιώσεις για ελαττώματα

 

(1) Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων και, ανεξάρτητα από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός  14 ημερών εκ των διατάξεων του ν.2251/1994, να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος , υποβάλλοντας απευθείας αίτημα στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε..

 

(2) Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. στο 210 3471636 και να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες βοηθητικές κατευθύνσεις και πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@panelektriki.gr με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 

(3) Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε. επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

 

(4) Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί ως ελαττωματικό και λάβει συγκεκριμένο αριθμό εντολής επισκευής, ο πελάτης δύναται να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και πορεία κάθε εντολής σχετικής με τυχόν ελαττωματικότητα, βάσει του αριθμού της εντολής επισκευής.

 

(5) Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

 

§12 Τελικές διατάξεις

 

(1) Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

 

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών:

 

στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ: 2103843549),

 

στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ: 2106460414.),

 

στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

 

(2) Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 

(3) Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου της παρούσας συμφωνίας, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.